Project Description

Kinesitherapie vormde de basis van waaruit ik vertrok om deze paramedische praktijk uit te bouwen. Het is nog altijd een belangrijke schakel naast de andere specialisaties, in ons aanbod van hulpverlening. Veelal zal er een samenspel zijn met de andere disciplines om te komen tot het best bereikbare resultaat.

De “klassieke” kiné-behandelingen, die zich vooral richten op klachten ten gevolge van letsels of storingen van het bewegingsapparaat, bestaan uit:

  • massage
  • pre- en postnatale kinesitherapie
  • sportverzorging en taping
  • relaxatie en ademhalingskinesitherapie
  • mobilisaties en revalidatie
  • pre- en postoperatieve kiné

Dit in combinatie met oefentherapie in de praktijk en thuis, zodat de patiënt zelf actief deelneemt aan zijn herstel.

Contacteer ons